Vi välkomnar BSSAB som nytt Stödjande Företag!

Vi säger varmt välkomna till BSSAB som nytt Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum! BSSAB är ett av Sveriges största borrföretag med kompetens och certifikat som krävs för att borra allt från enskilda vattenbrunnar till stora geoenergianläggningar. Företaget är även specialister inom pålning, grundförstärkning och entreprenadborrning. Sedan tidigare är Centrum Pile, DEBE Flow Group, Ecoclime, E.ON, RISE, Bengt … Läs mer

Svenskt Geoenergicentrum Sammanfattar 2022

Under år 2022 har Svenskt Geoenergicentrums verksamhet kunnat återuppta mycket av verksamheten före de två pandemiåren. Geoenergicentrum har liksom tidigare kommunicerat geoenergi genom digitala och fysiska presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, riktlinjearbeten, kurser, remissdeltaganden och informationsinsatser av olika slag. Även aktiviteterna inom olika projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har fortsatt, … Läs mer

Centrum Pile är nytt Stödjande Företag!

Vi är mycket glada att idag välkomna Centrum Pile som nytt Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum! Centrum Pile är ett företag som tillverkar och levererar pålar för byggnadsprojekt, och som i sitt sortiment har energipålar som möjliggör uttag av värme och kyla ur marken med hjälp av byggnadens pålade grundläggning.   Sedan tidigare är DEBE … Läs mer

Nya kollektorriktlinjerna publicerade

Svenskt Geoenergicentrum har reviderat 2018 års version av riktlinjer för förläggning av kollektorer i mark för konsumentanläggningar, samt tagit fram ett nytt riktlinjedokument för större geoenergianläggningar. Arbetet har genomförts i samarbete med geoenergibranschens aktörer som bidragit med värdefulla inspel och synpunkter under remissförfarandet. Dokumenten finns nu publicerade på Geoenergicentrums hemsida och går att ladda ner … Läs mer