Utbildning

Svenskt Geoenergicentrum är till för att du ska kunna bygga på och utveckla din kunskap om Sveriges tredje största förnybara energikälla. Vi erbjuder kurser och branschförankrade seminarier och workshopar. Läs mer om vårt utbud här: