Geoenergi

Geoenergi är samlingsnamnet för teknik där värme och kyla från markens översta 400 meter tas tillvara. Det finns ett flertal sådana tekniker:

  • Bergvärme och bergkyla med eller utan värmepump
  • Jordvärme med eller utan värmepump
  • Sjövärme och sjökyla med eller utan värmepump
  • Grundvattenvärme och grundvattenkyla med eller utan värmepump
  • Energilagring i jord, grundvatten, berg och gropar i eller under marken

Sverige har mycket gynnsamma förutsättningar för geoenergi, och det finns ca 450 000 geoenergianläggningar av olika slag här. Majoriteten är bergvärmepumpar för villor. År 2010 uppskattades att energitillskottet i Sverige från geoenergi är ca 12 TWh per år.
 
Geotermi är en annan teknik där värme från radioaktivt sönderfall i jordskorpan och värmeledning från jordens inre tas tillvara på stort djup (>800 meter). I Sverige är potentialen för geotermi liten – det finns bara en enda anläggning i Sverige; i Skåne.