Svenskt Geoenergicentrum sammanfattar 2023

Under år 2023 har Svenskt Geoenergicentrum firat tioårsjubileum. Även Svenskt Geoenergicentrums event Geoenergidagen firade tioårsjubileum, och de två tioårsjubileerna uppmärksammades med en jubileumsmiddag under Geoenergidagen 2023 i oktober.

Geoenergicentrum har under 2023, liksom under tidigare år, kommunicerat geoenergi genom digitala och fysiska presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, riktlinjearbeten, kurser och informationsinsatser av olika slag. Även aktiviteterna inom olika projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har fortsatt, där några har avslutats och nya påbörjats.

Geoenergidagen 2023 och dess tioårsjubileum arrangerades i oktober i Atlas Copcos bergrum Gruvan The Hall i Sickla. Svenskt Geoenergicentrum gav under 2023 ut åtta nyhetsbrev och två nummer av tidskriften Svensk Geoenergi. Nya Råd och Anvisningar för större geoenergientreprenader färdigställdes och publicerades i augusti 2023.

Läs hela sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2023 HÄR.