Ledningsgrupp

Svenskt Geoenergicentrums ledningsgrupp representerar hela geoenergibranschen.

  • Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
  • Iuliia Svyrydonova, Sweco
  • Tony Jernström, HP Borrningar
  • Per Lundqvist, KTH Energiteknik
  • Per Jonasson, SKVP
  • Mattias Gustafsson, SGU
  • Oskar Räftegård, RISE