Borrföretagen har bildats

Torsdagen den 21 november 2019 röstade Geotecs och Avantis medlemmar slutgiltigt för sammanslagningen av de två organisationerna och den nya branschorganisationen Borrföretagen bildades. För Svenskt Geoenergicentrums del innebär detta att verksamheten fortsätter som tidigare, nu som en del av Borrföretagen. Johan Barth är fortsatt VD för Svenskt Geoenergicentrum.

Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2018

Under det gångna året 2018 har det varit full aktivitet inom Svenskt Geoenergicentrum och flera större projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har dragits igång. Liksom tidigare år har verksamheten inneburit seminarier och presentationer, artiklar i fackpress, vetenskapliga publikationer, rapporter, fem kurser och informationsinsatser av olika slag.   Två höjdpunkter under 2018 har varit … Läs mer

Svenska State-of-the-Art-rapporten klar

Inom ramen för det internationella expertsamarbetet om kvalitetssäkring av borrhålssystem (IEA ECES Annex 27 “Quality Management of Design, Construction and maintenance of borehole systems”) har Sverige tagit fram en svensk state-of-the-art-rapport för borrhålsanläggningar. Rapporten har skrivits av Olof Andersson och Signhild Gehlin och den svenska geoenergibranschen har varit involverad och bidragit genom workshopdiskussioner och remisser. … Läs mer

Riktlinjer för Mätning och Uppföljning av Geoenergianläggningar

Svenskt Geoenergicentrums arbete med att ta fram riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar har nu resulterat i en första offentlig utgåva som finns tillgänglig på Svenskt Geoenergicentrums hemsida för fri nedladdning.   Syftet med riktlinjerna är att ge handledning till beställare och konsulter att skapa förutsättningar för relevant uppföljning av:   • geoenergianläggningens funktion … Läs mer