Svenskt Geoenergicentrum sammanfattar 2021

Pandemiåret 2021 har inneburit nytänkande för Svenskt Geoenergicentrumn och begränsningar i fysiska möten och arrangemang. Geoenergicentrum har fortsatt att kommunicera geoenergi genom (huvudsakligen digitala) presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, riktlinjearbeten, kurser och informationsinsatser av olika slag. Även aktiviteterna inom olika projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har fortsatt. Svenskt Geoenergicentrums årliga … Läs mer

Datum klart för Geoenergidagen 2022

Nu är det klart att Geoenergidagen 2022 kommer att gå av stapeln som ett fysiskt event den 11-12 oktober 2022 på Scandic Talk i Älvsjö, intill Stockholmmässan. Äntligen kan vi träffas fysiskt igen efter två års pandemi! I oktober arrangerar vi återigen Geoenergidagen enligt vårt uppskattade format med workshop, nätverksmingel och middag den 11 oktober … Läs mer

Vi välkomnar LKAB Wassara som nytt Stödjande Företag!

Vi säger varmt välkomna till LKAB Wassara som nytt Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum! LKAB Wassara är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer ett eget vattendrivet borrsystem för högprestandaborrning från markytan såväl som för undermarksborrning.   Sedan tidigare är DEBE Flow Group, Ecoclime, E.ON, RISE, Bengt Dahlgren AB, Akademiska Hus, SWECO, Borrföretagen, FBB Geoenergi, … Läs mer

Geoenergicentrum sammanfattar 2020

2020 var ett annorlunda och på flera sätt omvälvande år för Svenskt Geoenergicentrum, delvis på grund av pandemin, men också på grund av omorganisation och personalförändringar. Geoenergicentrum har varit fortsatt aktivt inom flera större projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt. Verksamheten har liksom tidigare år inneburit att kommunicera geoenergi genom presentationer (företrädelsevis digitala under … Läs mer