Signhild Gehlin efterträder Johan Barth som VD för Svenskt Geoenergicentrum

Svenskt Geoenergicentrums vd och grundare, Johan Barth, lämnar på egen begäran sin tjänst under slutet av augusti. Under sin tid som vd för borrentreprenörsorganisationen Geotec ansvarade Johan Barth för att 2013 starta Svenskt Geoenergicentrum som ett svar på marknadens behov av ett nationellt kunskapscentrum för geoenergifrågor. I rollen som vd för Svenskt Geoenergicentrum har han … Läs mer

Ingen Geoenergidag 2020

Svenskt Geoenergicentrums årliga event Geoenergidagen och dess uppskattade workshop, middag och utställning som planerats till oktober kommer inte att genomföras under detta år. Skälet är förstås osäkerheterna med anledning av den rådande viruspandemin. Under våren planerades Geoenergidagen 2020 om från en fysisk mötesplats till ett digitalt event, men under sommaren togs beslut att helt ställa … Läs mer

Nya råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar

Råd och anvisningar om Återfyllning av energibrunnar Svenskt Geoenergicentrum har i samarbete med geoenergibranschen tagit fram råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar. Arbetet har bedrivits inom ramen för det internationella samarbetet IEA ECES Annex 27 om kvalitetssäkring av borrhålssystem, och har delfinansierats av Energimyndigheten. Råden baseras på internationell kunskap och erfarenhet och har anpassats … Läs mer

Geoenergicentrum sammanfattar 2019

Under året 2019 har Svenskt Geoenergicentrum varit fortsatt mycket aktivt med flera större pågående projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt. Verksamheten har som vanligt inneburit att kommunicera geoenergi genom seminarier, bland annat ett riksdagsseminarium in juni, och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, kurser och informationsinsatser av olika slag. Svenskt Geoenergicentrum arrangerade … Läs mer