IEA HPT Annex 52

Mellan 1 januari 2018 och sista december 2021 pågår det internationella samarbetsprojektet IEA HPT Annex 52 – Long-term measurements of GSHP system performance in commercial, institutional and multi-family buildings. Annexet leds av Sverige genom Svenskt Geoenergicentrum.
 
Genom Annex 52 samlas kunskap, information och erfarenhet kring kvalitetsmässiga långtidsuppföljningar av olika typer av geoenergisystem för kommersiella och offentliga byggnader såväl som flerfamiljshus. Dessa erfarenheter kommer inom annexets arbete att omsättas i riktlinjer och råd för instrumentering, mätning och analys av geoenergianläggningars prestanda, och ge möjlighet till jämförelser mellan olika typer av anläggningar runt om i världen
 
Annex 52 har tre delprojekt:
• Subtask 1: Långtidsmätningar – fallstudier
• Subtask 2: Råd och riktlinjer för instrumentering och mätning av geoenergisystems prestanda
• Subtask 3: Råd och riktlinjer för analys och rapportering av prestanda för geoenergisystem
 
Annex 52 har en hemsida där man kan följa arbetet och ta del av resultaten från projekten.
 
HÄR är länk till IEA HTP Annex 52 hemsida
 
HÄR är länk till IEA TCP HPT hemsida