Statistik

Svenskt Geoenergicentrum samlar in och bearbetar statistik kring geoenergi för att ge en tydlig bild av geoenergins plats i samhället.
 
Den senaste sammanställningen av det svenska geoenergiläget finns sammanfattat i denna artikel till European Geothermal Congress 2019:
Gehlin, S., O. Andersson. 2019. Geothermal Energy Use, Country Update for Sweden. European Geothermal Congress 2019, Haag, The Netherlands, 11-14 June 2019.
 
Den senaste sammanställningen av geoenergiläget i Europa, inklusive djupgeotermi, gjordes till European Geothermal Congress 2019:
Sanner, B. 2019. Summary of EGC 2019 Country Update Reports on Geothermal Energy in Europe. European Geothermal Congress 2019, Haag, The Netherlands, 11-14 June 2019
 
Den senaste sammanställningen av geoenergianvändningen, inklusive djupgeotermi, i världen gjordes till World Geothermal Congress 2015 och finns här:
Lund, W.J. and T.L. Boyd. 2015. Direct Utilization of Geothermal Energy 2015 Worldwide Review. Proceedings World Geothermal Congress 2015 Melbourne, Australia, 19-25 April 2015.