Statistik

Svenskt Geoenergicentrum samlar in och bearbetar statistik kring geoenergi för att ge en tydlig bild av geoenergins plats i samhället.
 
Den senaste sammanställningen av det svenska geoenergiläget finns sammanfattat i denna artikel till European Geothermal Congress 2016:
Gehlin, S., O. Andersson. 2016. Geothermal Energy Use, Country Update for SwedenEuropean Geothermal Congress 2016 Strasbourg, France, 19-24 Sept 2016.
 
Den senaste sammanställningen av geoenergiläget i Europa, inklusive djupgeotermi, gjordes till European Geothermal Congress 2016:
Antics, M., R. Bertani, B. Sanner. 2016.Summary of EGC 2016 Country Update Reports on Geothermal Energy in Europe. European Geothermal Congress 2016 Strasbourg, France, 19-24 Sept 2016
 
Den senaste sammanställningen av geoenergianvändningen, inklusive djupgeotermi, i världen gjordes till World Geothermal Congress 2015 och finns här:
Lund, W.J. and T.L. Boyd. 2015. Direct Utilization of Geothermal Energy 2015 Worldwide Review. Proceedings World Geothermal Congress 2015 Melbourne, Australia, 19-25 April 2015.