Om oss

Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som har intresse för geoenergifrågor. Vi samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhället.
 
Svenskt Geoenergicentrum initierades av Geotec år 2013. Kunskapscentret vänder sig till entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, kommuner, myndigheter, forsknings- och utbildningsinstitutioner, tillverkare och andra grupper som har nytta av kunskap om geoenergi.
 
Svenskt Geoenergicentrum bygger på stöd från branschens aktörer i form av Intressenter och Stödjande Företag. Här kan du läsa om oss som stödjer Svenskt Geoenergicentrum.
 
Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum!
 
Här kan du ladda ner Svenskt Geoenergicentrums informationsbroschyr.