Annonser & Utgivning

Svensk Geoenergi nr 1/2019: TEMA GEOENERGI I HANDELN

Annonsbokningsstopp: 5 april

Utgivning:  Tredje veckan i maj (v 20)
 
Svensk Geoenergi nr 2/2019: TEMA FRIKYLA FÖR ELEKTRONIK

Annonsbokningsstopp:  11 oktober

Utgivning: Tredje veckan i november (v 46)
 
Svensk Geoenergi har en upplaga på drygt 8000 exemplar.
 
Läsarna utgörs av bland annat:
konsulter
fastighetsägare
entreprenörer inom bland annat vvs, bygg och borrning
leverantörer
forskare och utbildningssäten
myndigheter
politiker
 
Annonskontakt för Svensk Geoenergi är David Lundström:
Epost: david @ mnemonista.se
Telefon:+46 735 699 350