Annonser & Utgivning

Svensk Geoenergi nr 1/2017: TEMA OFFENTLIGA FASTIGHETER

Annonsbokningsstopp: 19 mars

Utgivning:  Första veckan i maj (v 18)
 
Svensk Geoenergi nr 2/2017: TEMA DRIFT OCH STYRNING

Annonsbokningsstopp:  12 oktober

Utgivning: Tredje veckan i november (v 46)
 
Svensk Geoenergi har en upplaga på drygt 8000 exemplar.
 
Läsarna utgörs av bland annat:
konsulter
fastighetsägare
entreprenörer inom bland annat vvs, bygg och borrning
leverantörer
forskare och utbildningssäten
myndigheter
politiker
 
Annonskontakt för Svensk Geoenergi är David Lundström:
Epost: david @ mnemonista.se
Telefon:+46 735 699 350