Ansökningsformulär för Stödjande Företag

Vårt företag vill gå med i Svenskt Geoenergicentrum som:

STÖDJANDE FÖRETAG (20 000 kr/år ex moms. Myndigheter och universitets/högskoleinstitutioner betalar 1500 kr/år ex moms.)INTRESSENT (7000 kr/år ex moms.)

Företag (obligatoriskt)

Företagets postadress (obligatoriskt)

Företagets telefonnummer (obligatoriskt)

Företagets webbadress

Faktureringsadress om annan än ovan

Kontaktperson (obligatoriskt)

Epost till kontaktperson (obligatoriskt)

Telefonnummer till kontaktperson (obligatoriskt)

Postadress till kontaktperson (obligatoriskt)

Meddelande