Geoenergidagen 2018

Geoenergidagen 2018 genomfördes den 3-4 oktober 2018 på Scandic Talk intill Stockholmsmässan i Älvsjö.
 
Under workshopen den 3 oktober deltog ca 40 personer och de ämnen som diskuterades var:
Aktuell forskningsöversikt
Information om riktlinjerna för mätning och uppföljning, samt arbetet med kvalitetssäkring av borrhålsanläggningar (Annex 27), samt om långtidsmätningar av geoenergianläggningar prestanda (Annex 52)
Nya riktlinjerna för förläggning av markförlagda kollektorer
Brandskyddsklassning av värmebärare
Kunskapsläget om djupare borrhål
Energiforsks forskningsprogram Termiska energilager
 
Under seminariedagen Geoenergidagen 2018 den 4 oktober deltog ca 65 personer och programmet innehöll följande föredrag och föredragshållare:
Aktuell utblick – Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum
Uppdaterad geoenergistatistik – Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
Erfarenheter från 20 år med geoenergi – Johan Tjernström, Akademiska Hus
Högtemperaturlagret i Emmaboda – lärdomar från projektering och drift – Leif Rydell, Xylem
Borrhål och värmepumpsystem med PV/PVT – teknik och ekonomi – Nelson Sommerfeldt, KTH
Solhybrid och borrhål för bostadsrätter – Jessica Benson, RISE
ST1 djupgeotermiprojektet i Helsingfors – Tero Saarno, St1 Deep Heat Oy
 
Deltagare under Geoenergidagen 2018 har tillgång till föredragspresentationerna HÄR. Logga in med lösenordet som ni fått från Svenskt Geoenergicentrum.
 
Utställare var:
AQS
Carrier
EnergyMachines
Enrad
Enstar
EON
FBB
Geotec
Muovitech
NIBE
Rototec
Sonority