Geoenergidagen 2021

LoggaGeoenergidagen2021

 

Geoenergidagen 2021 blir i år ett digitalt tvådagarsevent och arrangeras den 6-7 oktober. Eventet arrangeras som fyra tematiska två-timmarssessioner med inledande tematiska föredrag och efterföljande moderatorledd workshopdiskussion. Geoenergidagen 2021 arrangeras i samarbete med Innovationskluster Varmt & Kallt.

ANMÄL DIG TILL GEOENERGIDAGEN 2021 HÄR

Geoenergidagen 2021 erbjuder även digitala utställningsmöjligheter.
HÄR kan du boka plats om du vill ställa ut digitalt under Geoenergidagen 2021.

GEOENERGIDAGEN den 6 oktober
10:00-12:00
Session 1: Gröna lån och finansieringsmöjligheter för geoenergi
Denna session ger en överblick över gröna lån och finansieringsmöjligheter som erbjuds av banker och låneinstitut och hur dessa förhåller sig till geoenergi.
Föredragshållare är bland andra Hanna Setterberg, forskare och lärare inom hållbar ekonomi samt programledare för The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program, Handelshögskolan i Stockholm.

14:00-16:00 (Sessionen hålls på engelska)
Session 2: Högtemperaturborrhålslager (HT-BTES)
Denna session tar upp aktuella exempel på högtemperaturborrhålslager i olika länder och de erfarenheter som finns från dessa idag. Föredragande är:
Randi Ramstad Kalskin, NTNU/Asplan Viak, berättar om erfarenheter och resultat från det norska högtemperaturlagerprojektet GEOTERMOS.
Olof Andersson, Geostrata, berättar om resultaten från Xylems högtemperaturlager i Emmaboda där man nu har erfarenhet från drift med och utan värmepumpar, och vad detta lett till gällande ekonomi, drift och komfort.
Lucio Mesquita och Bill Wong berättar om sina erfarenheter från det framgångsrika högtemperturlagret i Drake Landing Solar Community i Okotoks i Kanada.

GEOENERGIDAGEN den 7 oktober
10:00-12:00
Session 3: Uppföljning av större geoenergianläggningars prestanda
Denna session presenterar resultaten från det fyraåriga internationella forskningssamarbetet IEA HPT Annex 52 om mätning av långtidsprestanda hos större geoenergianläggningar, och ger exempel från både internationella och nationella mätprojekt. Föredragande är:
Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, ger en översikt över de ingående 40 internationella geoenergianläggningarna inom Annex 52 och deras resultat.
Saqib Javed, LTH, presenterar resultat och slutsatser från borrhålsanläggningarna för Frölunda Klubbhus, Entré Lindhagen och Polishuset i Rosengård.
José Acuña, KTH, presenterar resultat och slutsatser från Rosenborgs akviferlager, samt borrhålsanläggningarna Forskningen 2 och Frescati NPQ.

14:00-16:00 (Sessionen hålls på engelska)
Session 4: Femte generationens fjärrvärme och fjärrkyla med geoenergi (5GDHC)
Denna session är ett samarbete med det svenks-danska forskningsprojektet Interreg COOLGEOHEAT och ger en överblick över de senaste generationernas fjärrvärme och -kylanäten till och med den femte generationen där geoenergi ingår som energikomponent. Förutsättningar i Danmark och Sverige, samt modellverktyg och affärsmodeller presenteras av forskarna Marwan Abugabbara vid Lunds Universitet och Søren Erbs Poulsen vid VIA College i Danmark.