Geoenergidagen 2021

LoggaGeoenergidagen2021

Geoenergidagen 2021 arrangerades som ett digitalt tvådagarsevent den 6-7 oktober 2021. Eventet arrangerades som fyra tematiska två-timmarssessioner med inledande tematiska föredrag och efterföljande moderatorledd workshopdiskussion. Geoenergidagen 2021 arrangerades i samarbete med Innovationskluster Varmt & Kallt.

HÄR kan den som deltog under Geoenergidagen 2021 online ta del av presentationsmaterialet och de inspelade föredragen.

Under Geoenergidagen 2021 fanns även en digital utställning.

Geoenergidagen 2021 modererades av Johan Barth.

Under GEOENERGIDAGENs första dag den 6 oktober hölls följande två sessioner:
Session 1: Gröna lån och finansieringsmöjligheter för geoenergi
Denna session gav en överblick över gröna lån och finansieringsmöjligheter som erbjuds av banker och låneinstitut och hur dessa förhåller sig till geoenergi och till EUs taxonomi. Föredragshållare var Hanna Setterberg, forskare och lärare inom hållbar ekonomi samt programledare för The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program, Handelshögskolan i Stockholm, Kristina Rudin, ALMI, och Anna Lindvetter, Handelsbanken.

Session 2:  High-temperature borehole storage – HT-BTES (Högtemperaturborrhålslager)
This session was given in English and focused on three exisiting high-temperature borehole storage systems in Canada, Norway and Sweden. Invited speakers were Lucio Mesquita, presenting the successful HT-BTES system at Drake Landing Solar Community in Okotoks in Canada, Randi Kalskin Ramstad from NTNU/Asplan Viak, presenting the Norwegian HT-BTES project GEOTERMOS, and Olof Andersson, presenting resultats from the industrial HT-BTES at Xylem Emmaboda.

Under GEOENERGIDAGENs andra dag den 7 oktober hölls följande två sessioner:
Session 3: Uppföljning av större geoenergianläggningars prestanda
Denna session presenterade resultat från det fyraåriga internationella forskningssamarbetet IEA HPT Annex 52 om mätning av långtidsprestanda hos större geoenergianläggningar. Här gavs exempel från både internationella och nationella mätprojekt. Föredragande var Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, Saqib Javed, LTH, och José Acuña, KTH.

Session 4: Fifth generation district heating and cooling with geoenergy – 5GDHC (Femte generationens fjärrvärme och fjärrkyla med geoenergi)
This session was given in English and was arranged in cooperation with the Swedish-Danish research project Interreg COOLGEOHEAT. It provided an overview of the five generations of DHC networks and discussed the situations and related projects in Sweden and Denmark. Speakers were Marwan Abugabbara, Lund University, and Søren Erbs Poulsen, VIA College in Denmark.