Category Archives: Uncategorized

Geoenergicentrum sammanfattar 2019

Under året 2019 har Svenskt Geoenergicentrum varit fortsatt mycket aktivt med flera större pågående projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt. Verksamheten har som vanligt inneburit att kommunicera geoenergi genom seminarier, bland annat ett riksdagsseminarium in juni, och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, kurser och informationsinsatser av olika slag.

Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2019 i början av oktober, och har givit ut åtta nyhetsbrev och två nummer av tidskriften Svensk Geoenergi. En höjdpunkt under 2019 var djupgeotermiworkshopen under Geoenergidagen 2019 i samarbete med Innovationskluster Varmt&Kallt som Svenskt Geoenergicentrum driver tillsammans med SKVP.

Under 2019 har Svenskt Geoenergicentrum tagit fram uppdaterad geoenergistatistik för Sverige till den europeiska statistiksammanställningen till European Geothermal Congress 2019 i Haag i juni 2019. Statistiken finns tillgänglig via Geoenergicentrums hemsida.

Det internationella samarbetsprojektet om kvalitetssäkring av borrhålssystem, IEA ECES Annex 27, avslutades under hösten 2019 och slutdokumentationen kommer att bli tillgänglig under 2020.

Läs hela sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2019 HÄR.

Borrföretagen har bildats

Torsdagen den 21 november 2019 röstade Geotecs och Avantis medlemmar slutgiltigt för sammanslagningen av de två organisationerna och den nya branschorganisationen Borrföretagen bildades.
För Svenskt Geoenergicentrums del innebär detta att verksamheten fortsätter som tidigare, nu som en del av Borrföretagen.
Johan Barth är fortsatt VD för Svenskt Geoenergicentrum.

Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2018

Under det gångna året 2018 har det varit full aktivitet inom Svenskt Geoenergicentrum och flera större projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har dragits igång. Liksom tidigare år har verksamheten inneburit seminarier och presentationer, artiklar i fackpress, vetenskapliga publikationer, rapporter, fem kurser och informationsinsatser av olika slag.
 
Två höjdpunkter under 2018 har varit färdigställandet och publiceringen av två nya riktlinjedokument. Den första arbetsutgåvan av Svenskt Geoenergicentrums Riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar blev klar i april, och i oktober färdigställdes och publicerades Svenskt Geoenergicentrums Råd för förläggning av kollektorer – konsumentanläggningar. Båda rapporterna finns tillgängliga på Geoenergicentrums hemsida.
 
Andra exempel på 2018 års höjdpunkter är de två nystartade samverkansprojekten HPT Annex52 och Innovationskluster Varmt & Kallt. HPT Annex 52 om långtidsuppföljning av prestanda hos geoenergisystem drog igång 1 januari 2018 och pågår till sista december 2021 med Svenskt Geoenergicentrum som Operating Agent. Den svenska insatsen inom Annex 52 koordineras också genom Svenskt Geoenergicentrum genom ett forskningsanslag från Energimyndigheten inom TERMO-programmet.
Tillsammans med Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen har Svenskt Geoenergicentrum fått beviljat av Energimyndigheten att bilda Innovationskluster Varmt & Kallt kring värmepumpande teknik, geoenergi och andra termiska energilager samt geotermi.
 
Den svenska State of the Art-rapporten om borrhålssystem som tagits fram av Svenskt Geoenergicentrum inom ramen för IEA ECES Annex 27 blev klar i början av 2018 och rapporten finns tillgänglig på Geoenergicentrums hemsida.
 
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2018 i början av oktober, och har givit ut sju nyhetsbrev och två nummer av tidskriften Svensk Geoenergi.
 
Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2018 HÄR.

Svenska State-of-the-Art-rapporten klar

Inom ramen för det internationella expertsamarbetet om kvalitetssäkring av borrhålssystem (IEA ECES Annex 27 ”Quality Management of Design, Construction and maintenance of borehole systems”) har Sverige tagit fram en svensk state-of-the-art-rapport för borrhålsanläggningar. Rapporten har skrivits av Olof Andersson och Signhild Gehlin och den svenska geoenergibranschen har varit involverad och bidragit genom workshopdiskussioner och remisser. Rapporten blev klar under våren 2018 och finns nu tillgänglig för nedladdning. HÄR hittar du State-of-the-Art: Sweden.
 
Det svenska arbetet inom Annex 27 finansieras med anslag från Energimyndigheten, och löper 2016-2019. HÄR hittar du mer information om Annex 27.
 
Stort tack till alla som bidragit med sin kunskap och synpunkter!