Signhild Gehlin efterträder Johan Barth som VD för Svenskt Geoenergicentrum

Svenskt Geoenergicentrums vd och grundare, Johan Barth, lämnar på egen begäran sin tjänst under slutet av augusti. Under sin tid som vd för borrentreprenörsorganisationen Geotec ansvarade Johan Barth för att 2013 starta Svenskt Geoenergicentrum som ett svar på marknadens behov av ett nationellt kunskapscentrum för geoenergifrågor. I rollen som vd för Svenskt Geoenergicentrum har han sedan dess framgångsrikt lett och utvecklat kunskapscentret tillsammans med kollegan Signhild Gehlin.

Även Svenskt Geoenergicentrums medarbetare Joakim Hjulström går vidare till nytt jobb inom Swecos geoenergiavdelning i månadsskiftet augusti-september. Både Johan Barth och Joakim Hjulström kommer under hösten att kunna stötta Svenskt Geoenergicentrums verksamhet genom konsultavtal.

Signhild Gehlin efterträder Johan Barth som vd för Svenskt Geoenergicentrum. Signhild Gehlin är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik och teknologie doktor i vattenteknik från Luleå tekniska universitet och har arbetat som teknisk expert inom Svenskt Geoenergicentrum sedan dess start i mars 2013. Hon rekryterades till Svenskt Geoenergicentrum från tjänsten som generalsekreterare för Energi- och Miljötekniska föreningen och vd för EMTF Förlags AB.