Ingen Geoenergidag 2020

Svenskt Geoenergicentrums årliga event Geoenergidagen och dess uppskattade workshop, middag och utställning som planerats till oktober kommer inte att genomföras under detta år. Skälet är förstås osäkerheterna med anledning av den rådande viruspandemin.

Under våren planerades Geoenergidagen 2020 om från en fysisk mötesplats till ett digitalt event, men under sommaren togs beslut att helt ställa in för att istället satsa fullt ut på Geoenergidagen 2021.

– Det här året är ett exceptionellt år på många sätt, säger Signhild Gehlin som är projektansvarig för Geoenergidagen på Svenskt Geoenergicentrum. Vi har gjort bedömningen att förutsättningarna saknas för att kunna genomföra Geoenergidagen 2020 på ett tillräckligt givande sätt för deltagarna under 2020. Därför har vi tagit det svåra beslutet att ställa in eventet i år. Vi får istället se fram emot ett riktigt lyckat event under hösten 2021.

Geoenergidagen är sedan 2013 Svenskt Geoenergicentrums årliga forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Konferensdagen belyser hela processen kring geoenergiprojekt, från juridiska, ekonomiska och miljömässiga överväganden inför en upphandling, genom upphandlings-, design- och genomförandefaserna till drift och uppföljning. Geoenergidagen riktar sig till alla med intresse i energifrågor och tar upp allt som rör geoenergi – från miljömässiga överväganden, forskning, design, genomförande och drift och uppföljning. Som komplement till Geoenergidagen arrangeras även en workshopdag kring aktuella geoenergirelaterade frågeställningar.

Läs med om Geoenergidagen