Nya råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar

Råd och anvisningar om Återfyllning av energibrunnar

Svenskt Geoenergicentrum har i samarbete med geoenergibranschen tagit fram råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar. Arbetet har bedrivits inom ramen för det internationella samarbetet IEA ECES Annex 27 om kvalitetssäkring av borrhålssystem, och har delfinansierats av Energimyndigheten.

Råden baseras på internationell kunskap och erfarenhet och har anpassats för att vara till hjälp för den svenska och Skandinaviska geoenergimarknaden. Publikationen finns nu fritt tillgänglig att ladda ner från Svenskt Geoenergicentrums hemsida under Publikationer/Råd och riktlinjer..

Här kan du ladda ner Råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar.