Geoenergicentrum sammanfattar 2019

Under året 2019 har Svenskt Geoenergicentrum varit fortsatt mycket aktivt med flera större pågående projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt. Verksamheten har som vanligt inneburit att kommunicera geoenergi genom seminarier, bland annat ett riksdagsseminarium in juni, och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, kurser och informationsinsatser av olika slag.

Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2019 i början av oktober, och har givit ut åtta nyhetsbrev och två nummer av tidskriften Svensk Geoenergi. En höjdpunkt under 2019 var djupgeotermiworkshopen under Geoenergidagen 2019 i samarbete med Innovationskluster Varmt&Kallt som Svenskt Geoenergicentrum driver tillsammans med SKVP.

Under 2019 har Svenskt Geoenergicentrum tagit fram uppdaterad geoenergistatistik för Sverige till den europeiska statistiksammanställningen till European Geothermal Congress 2019 i Haag i juni 2019. Statistiken finns tillgänglig via Geoenergicentrums hemsida.

Det internationella samarbetsprojektet om kvalitetssäkring av borrhålssystem, IEA ECES Annex 27, avslutades under hösten 2019 och slutdokumentationen kommer att bli tillgänglig under 2020.

Läs hela sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2019 HÄR.