Borrföretagen har bildats

Torsdagen den 21 november 2019 röstade Geotecs och Avantis medlemmar slutgiltigt för sammanslagningen av de två organisationerna och den nya branschorganisationen Borrföretagen bildades.
För Svenskt Geoenergicentrums del innebär detta att verksamheten fortsätter som tidigare, nu som en del av Borrföretagen.
Johan Barth är fortsatt VD för Svenskt Geoenergicentrum.