Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2018

Under det gångna året 2018 har det varit full aktivitet inom Svenskt Geoenergicentrum och flera större projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har dragits igång. Liksom tidigare år har verksamheten inneburit seminarier och presentationer, artiklar i fackpress, vetenskapliga publikationer, rapporter, fem kurser och informationsinsatser av olika slag.
 
Två höjdpunkter under 2018 har varit färdigställandet och publiceringen av två nya riktlinjedokument. Den första arbetsutgåvan av Svenskt Geoenergicentrums Riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar blev klar i april, och i oktober färdigställdes och publicerades Svenskt Geoenergicentrums Råd för förläggning av kollektorer – konsumentanläggningar. Båda rapporterna finns tillgängliga på Geoenergicentrums hemsida.
 
Andra exempel på 2018 års höjdpunkter är de två nystartade samverkansprojekten HPT Annex52 och Innovationskluster Varmt & Kallt. HPT Annex 52 om långtidsuppföljning av prestanda hos geoenergisystem drog igång 1 januari 2018 och pågår till sista december 2021 med Svenskt Geoenergicentrum som Operating Agent. Den svenska insatsen inom Annex 52 koordineras också genom Svenskt Geoenergicentrum genom ett forskningsanslag från Energimyndigheten inom TERMO-programmet.
Tillsammans med Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen har Svenskt Geoenergicentrum fått beviljat av Energimyndigheten att bilda Innovationskluster Varmt & Kallt kring värmepumpande teknik, geoenergi och andra termiska energilager samt geotermi.
 
Den svenska State of the Art-rapporten om borrhålssystem som tagits fram av Svenskt Geoenergicentrum inom ramen för IEA ECES Annex 27 blev klar i början av 2018 och rapporten finns tillgänglig på Geoenergicentrums hemsida.
 
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2018 i början av oktober, och har givit ut sju nyhetsbrev och två nummer av tidskriften Svensk Geoenergi.
 
Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2018 HÄR.