Svenska State-of-the-Art-rapporten klar

Inom ramen för det internationella expertsamarbetet om kvalitetssäkring av borrhålssystem (IEA ECES Annex 27 ”Quality Management of Design, Construction and maintenance of borehole systems”) har Sverige tagit fram en svensk state-of-the-art-rapport för borrhålsanläggningar. Rapporten har skrivits av Olof Andersson och Signhild Gehlin och den svenska geoenergibranschen har varit involverad och bidragit genom workshopdiskussioner och remisser. Rapporten blev klar under våren 2018 och finns nu tillgänglig för nedladdning. HÄR hittar du State-of-the-Art: Sweden.
 
Det svenska arbetet inom Annex 27 finansieras med anslag från Energimyndigheten, och löper 2016-2019. HÄR hittar du mer information om Annex 27.
 
Stort tack till alla som bidragit med sin kunskap och synpunkter!