Geoenergicentrum sammanfattar 2020

2020 var ett annorlunda och på flera sätt omvälvande år för Svenskt Geoenergicentrum, delvis på grund av pandemin, men också på grund av omorganisation och personalförändringar. Geoenergicentrum har varit fortsatt aktivt inom flera större projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt. Verksamheten har liksom tidigare år inneburit att kommunicera geoenergi genom presentationer (företrädelsevis digitala under pandemiåret 2020), artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, kurser och informationsinsatser av olika slag.

Svenskt Geoenergicentrums årliga event Geoenergidagen tvingades tyvärr ställas in och flera internationella och nationella konferenspresentationer och möten sköts på framtiden eller ställdes in. Svenskt Geoenergicentrum gav under 2020 ut åtta nyhetsbrev och två nummer av tidskriften Svensk Geoenergi. Det internationella samarbetsprojektet om kvalitetssäkring av borrhålssystem, IEA ECES Annex 27, som avslutades i årsskiftet 2019-2020, publicerade sin slutrapport i slutet av 2020 och finns tillgänglig via Svenskt Geoenergicentrums hemsida.

Läs hela sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2020 HÄR.