Svenskt Geoenergicentrum Sammanfattar 2022

Under år 2022 har Svenskt Geoenergicentrums verksamhet kunnat återuppta mycket av verksamheten före de två pandemiåren. Geoenergicentrum har liksom tidigare kommunicerat geoenergi genom digitala och fysiska presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, rapporter, riktlinjearbeten, kurser, remissdeltaganden och informationsinsatser av olika slag. Även aktiviteterna inom olika projekt för geoenergins främjande nationellt och internationellt har fortsatt, där några har avslutats och nya påbörjats.

Svenskt Geoenergicentrums årliga event Geoenergidagen arrangerades under året åter som ett fysiskt tvådagarsevent på Scandic Talk i Älvsjö. Svenskt Geoenergicentrum gav under 2022 ut sju nyhetsbrev och två nummer av tidskriften Svensk Geoenergi. De nya och reviderade riktlinjerna för kollektorer i mark färdigställdes och publicerades i juli 2022.

Läs hela sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2022 HÄR.