Geoenergicentrum sammanfattar verksamheten 2017

År 2017 har varit ytterligare ett händelserikt år inom Svenskt Geoenergicentrum. Flera större projekt har drivits för geoenergins främjande nationellt och internationellt, och liksom tidigare har verksamheten inneburit seminarier och presentationer, artiklar i fackpress, vetenskapliga publikationer, kurser och informationsinsatser av olika slag.
 
En av höjdpunkterna under 2017 har varit uppdraget från SKL att ta fram skriften Guide för Geoenergi för offentliga fastigheter som påbörjades i slutet av 2016. Skriften färdigställdes under årets första halva och publicerades av SKL i oktober 2017.
En annan viktig aktivitet under 2017 är framtagandet av det nya IEA HPT Annex 52 om långtidsuppföljning av prestanda hos geoenergisystem som Svenskt Geoenergicentrum varit drivande i att få beviljat. Annex 52 blev formellt beviljat i slutet av 2017 och kommer att pågå 2018-2021 med Svenskt Geoenergicentrum som Operating Agent.
 
Svenskt Geoenergicentrum arrangerade Geoenergidagen 2017 i slutet av september, och har hållit föreläsningar och kurser om geoenergi, bidragit till vetenskapliga artiklar och andra texter i branschpublikationer, samt givit ut tio nyhetsbrev och två nummer av tidskriften Svensk Geoenergi.
 
Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2017 HÄR.