Nya kollektorriktlinjerna publicerade

Svenskt Geoenergicentrum har reviderat 2018 års version av riktlinjer för förläggning av kollektorer i mark för konsumentanläggningar, samt tagit fram ett nytt riktlinjedokument för större geoenergianläggningar. Arbetet har genomförts i samarbete med geoenergibranschens aktörer som bidragit med värdefulla inspel och synpunkter under remissförfarandet. Dokumenten finns nu publicerade på Geoenergicentrums hemsida och går att ladda ner fritt.

Här kan du ladda ner båda dokumenten:
Anvisningar för förläggning av kollektorer i geoenergisystem – Riktlinjer för mindre anläggningar. 2022.
Anvisningar för förläggning av kollektorer i geoenergisystem – Riktlinjer för större anläggningar. 2022.