Strategisk Innovationsagenda för geoenergi är klar

Arbetet med den Strategiska Innovationsagendan för geoenergi (SIA-Geoenergi) som Svenskt Geoenergicentrum har arbetat fram tillsammans med SP under 2016, med finansiering från Energimyndigheten, är nu avslutat och skriften finns tillgänglig bland annat via Svenskt Geoenergicentrum. Syftet med agendan är att skapa den strategi som saknats för att synliggöra geoenergins behov av forskning, utveckling och innovation, … Läs mer

Geostrata är nu Stödjande Företag!

Geostrata är nu Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum. Geostrata är ett företag med verksamhet inom geologi, geoenergi och grundvatten. Företaget har sitt säte i Södra Sandby.     Sedan tidigare är BrainHeart Energy, Adven, IVT, Evertech Energy Solutions, SP, Bengt Dahlgren AB, Akademiska Hus, SWECO, Geotec, Avanti, FBB Geoenergi, Muovitech och NeoEnergy Stödjande Företag i Svenskt Geoenergicentrum. Läs … Läs mer